AALTO-YLIOPISTO

Parempi liiketoiminta rakentaa parempaa maailmaa. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu vaikuttaa yhteiskuntaan kouluttamalla tulevaisuuden asiantuntijoita ja johtajia, tekemällä korkeatasoista tutkimusta sekä toimimalla tiiviissä yhteistyössä yliopistomaailman ulkopuolisten tahojen kanssa.

Saastamoisen säätiön tuki on mahdollistanut datatieteiden alueen professuurin perustamisen taloustieteen suomalaiseen huippuyksikköön, Helsinki Graduate School of Economicsiin, jossa Aalto-yliopisto on mukana. Lisäksi Saastamoisen säätiö on tukenut koulun opiskelijoita ja opetusta myötävaikuttamalla opetustilojen laadukkuuteen nimikkosalin muodossa.