Talous

Säätiön arvot ohjaavat sijoitustoimintaa

Säätiön taloudenhoidon ja sijoitustoiminnan tehtävänä on mahdollistaa toiminnan jatkuvuus nyt ja tulevaisuudessa. Arvot, kuten pitkäjänteisyys, ammattitaito ja ennakkoluulottomuus ohjaavat kaikkea toimintaamme.
Säätiön hallitus vastaa varojen huolellisesta hoidosta vuosittain vahvistettavan sijoituspolitiikan mukaan. Säätiön taloutta ja sijoituksia seurataan jatkuvasti. Taloudellista tilannetta sekä sijoitusten nykytilannetta käsitellään muun muassa jokaisessa säätiön hallituksen kokouksessa.
Lisätietoja: Klas Eklundin materiaali linkkinä

Saastamoisen säätiön talouden avainlukuja

• Taseen loppusumma 115 miljoonaa euroa
• Vuosittaiset apurahat yli 2 miljoonaa euroa
• Sijoitussalkun arvo 170 miljoonaa euroa

 

Sijoituspolitiikka ja salkku

 Säätiön toiminnan rahoitus perustuu arvopaperisalkun tuottoon. Arvopaperisalkku on hajautettu eri omaisuuslajeihin, lisäksi omaisuuslajien sisäisellä hajautuksella tavoitellaan mahdollisimman tasaista tuottokehitystä. Säätiölaki,

→ Lue lisää

Apurahat

Saastamoisen säätiön myöntämät apurahat ovat olleet viime vuosina noin 1,5 – 2,5 miljoonan euron tasolla. Vuosittain tieteelle ja taiteelle jaettavan tuen määrä on kuitenkin jatkuvassa kasvussa. Tieteen puolella Itä-Suomen yliopisto,

→ Lue lisää