Nyt esillä – Kosketus

View full image

Jokaisella meistä on oma tapamme kokea taidetta. Kokemus voi olla jaettavissa ja toimia väylänä luoda yhteys toiseen ihmiseen. Taide voi koskettaa tunteiden, ajattelun ja kommunikaation tasoilla – aina koettua ei pysty pukemaan sanoiksi.

Kosketus on Saastamoisen säätiön kokoelmanäyttely EMMAssa (2015—). Suomalaista ja kansainvälistä nykytaidetta esittelevän näyttelyn ydinteemana on ihmisyys, jota tarkastellaan kolmessa eri osassa. Näyttelyn ovat kuratoineet Pilvi Kalhama, Päivi Karttunen ja Henna Paunu.

Ihminen, tila ja kohtaaminen käsittelee taiteen kokemuksellisuutta ja vuorovaikutteisuutta. Teosten äärellä taiteilijan luoma todellisuus ja katsojan todellisuus kohtaavat.

Ihminen, identiteetti ja keho pureutuu ihmisyyden peruskysymyksiin. Tässä osassa tarkastellaan identiteettiä, kehollisuutta sekä ihmisen suhdetta historiaan ja muistoihin.

Ihminen ja valta korostaa ihmistä sosiaalisena ja hierarkkisena toimijana osana yhteisöä, yhteiskuntaa, valtarakenteita ja ekosysteemiä.

Valokuvaaja: Ari Karttunen, EMMA

Francesco Clemente

Jaume Plensa

Leena Nio

Maija Albrecht

Ville Andersson

Eino Ahonen

Emma Helle

Janne Räisänen

Mari Sunna

Annette Messager

Chantal Joffe

Jussi Niva

Matti Kujasalo

Jenny Hiltunen

Tommi Grönlund & Petteri Nisunen

Pauno Pohjolainen

Jaakko Niemelä

Kosketus interiööri

Kosketus interiööri

Kosketus interiööri