Prognostics-luentosarja avaa taiteen ajankohtaisia puheenaiheita

Prognostics-sarjan luennoilla kartoitetaan ajankohtaisen uuden taiteen alueita ja uusia tekemisen ja esille asettamisen muotoja, jotka haastavat paitsi vakiintuneita taiteen muotoja myös ravistuttavat yhteiskunnallisia normeja ja poliittista ajattelua.

Luentosarja haastaa pohtimaan toimintatapoja, joiden avulla uusi taiteilijasukupolvi vastaa aikamme taiteellisiin, yhteiskunnallisiin ja poliittisiin haasteisiin. Saastamoisen säätiön tuella luentosarja esittelee nuoria, uransa nousuvaiheessa olevia kansainvälisiä taiteilijoita.

Prognostics-luennot 2019

Vuoden 2019 Prognostics-ohjelmassa näkyy ympäristötietoisuus. Yhä useampi taiteilija kieltäytyy lentämästä kokonaan tai ainakaan tekemästä lyhytaikaisia lentomatkoja ilmastonmuutoksen takia. Huomioimme tämän järjestämällä taiteilijoille myös muuta opetusta Kuvalla ja mahdollista pidempää oleskelua Helsingissä sekä suosimalla taitelijoita, jotka voivat kulkea maateitse.

Kevään 2019 luennot

Nayab Ikram & Ramina Habibollah
5.3.2019

Ragna Bley
26.3.2019

Laia Abril
16.4.2019

Marina Vishmidt
28.5.2019

Syksyn 2019 luennot 

Tiedot päivitetään pian.

 

Prognostics-luennot 2018

Vuoden 2018 aikana Saastamoisen säätiön tuella kutsuttiin kymmenen taitelijaa keskustelemaan uusista taiteen tekemisen ja esittämisen muodoista ja haastamaan vallitsevia ajattelun tapoja. Koska kollektiivinen tekeminen on keskeistä osalle taiteilijoista, osa luennoista oli performatiivisia yhteisluentoja. Välttääksemme pistemäistä ja planeettaamme kuormittavaa lentämistä, luentoihin yhdistettiin sekä Praxis- ja esittämiskäytäntöjen opetusta, epävirallisia tapaamisia Helsingin taidekentän toimijoiden kanssa että epämuodollisen luennonjälkeisen iltatilaisuuden, jossa luennoitsija jatkoi keskustelua vapaamuotoisesti yleisön kanssa.

Fool’s Guild
28.2.2018

Olivia Plender
9.5. 2018

Rózsa Farkas
28.5.2018

Hesselholdt & Mejlvang
30.5.2018

Kasia Fudakowski
10.9.2018

Mark Farid
14.11.2018


Prognostics-luennot, kevät 2017

Kevään 2017 luennoilla tavataan nuoria taiteilijoita, jotka käyttävät linssipohjaista ilmaisua. He käsittelevät taiteessaan näkymätöntä näkyvässä: miten aineettomat asiat, kuten haaveet, erheet tai haamut materialisoituvat ja visualisoituvat.

14.2.2017 SMITH (Dorothée Smith)

12.4.2017 Natasha Caruana

 Syksyn 2016 luentosarjassa tutkitaan abstraktin taiteen traditiota ja avantgarde-taiteen yhteyksiä ympäristöpolitiikkaan. Lähtökohtana on yhtäältä abstraktin ekspressionismin perintö nuorten nykymaalarien työskentelyssä ja toisaalta muodottoman perintö 1960-luvun jälkeisessä postminimalistisessa taiteessa, joka tänä päivänä saa käsitteellisen kontekstin posthumanistisessa materialismin ja ei-inhimillisten toimijoiden kehyksessä.

Syksyn luennot 2016

Ruben Castro (Belgia)
28.9.2016

Päivikki Alaräihä (Suomi)
5.10.2016

Birk Bjørlo (Norja)
23.11.2016

Charlotte Koenen (Alankomaat)
30.11.2016 18:00–19:30

Hicham Berrada (Marokko)
7.12.2016 18:00–19:30

Aikaisemmat luennot, kevät 2016

Ulrika Jansson: In search for ARARAT
Lana Čmajčanin: Tailoring the borders
Lukas Marxt
Zack Denfeld: Organisms & Environments: 5 Years of Genomic Gastronomy

Prognostics lecture: Birk Bjørlo, Photo:©Birk Bjørlo