Prognostics-luentosarja avaa taiteen ajankohtaisia puheenaiheita

Prognostics-sarjan luennoilla kartoitetaan ajankohtaisen uuden taiteen alueita ja uusia tekemisen ja esille asettamisen muotoja, jotka haastavat paitsi vakiintuneita taiteen muotoja myös ravistuttavat yhteiskunnallisia normeja ja poliittista ajattelua.

Luentosarja haastaa pohtimaan toimintatapoja, joiden avulla uusi taiteilijasukupolvi vastaa aikamme taiteellisiin, yhteiskunnallisiin ja poliittisiin haasteisiin. Saastamoisen säätiön tuella luentosarja esittelee nuoria, uransa nousuvaiheessa olevia kansainvälisiä taiteilijoita.

Syksyn 2016 luentosarjassa tutkitaan abstraktin taiteen traditiota ja avantgarde-taiteen yhteyksiä ympäristöpolitiikkaan. Lähtökohtana on yhtäältä abstraktin ekspressionismin perintö nuorten nykymaalarien työskentelyssä ja toisaalta muodottoman perintö 1960-luvun jälkeisessä postminimalistisessa taiteessa, joka tänä päivänä saa käsitteellisen kontekstin posthumanistisessa materialismin ja ei-inhimillisten toimijoiden kehyksessä.

Prognostics-luennot kevät 2017

Kevään 2017 luennoilla tavataan nuoria taiteilijoita, jotka käyttävät linssipohjaista ilmaisua. He käsittelevät taiteessaan näkymätöntä näkyvässä: miten aineettomat asiat, kuten haaveet, erheet tai haamut materialisoituvat ja visualisoituvat.

14.2. SMITH (Dorothée Smith)

12.4. Natasha Caruana

Syksyn luennot 2016

Ruben Castro (Belgia)
28.9.2016

Päivikki Alaräihä (Suomi)
5.10.2016

Birk Bjørlo (Norja)
23.11.2016

Charlotte Koenen (Alankomaat)
30.11.2016 18:00–19:30

Hicham Berrada (Marokko)
7.12.2016 18:00–19:30

Vuonna 2016 luentojen teemana ovat aikamme nuoren avantgarde-taiteen ympäristöpoliittiset yhteydet. Kutsutut taiteilijat ja tutkijat käsittelevät ajankohtaisia ympäristöön ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyviä aiheita, erityisesti ihmiskunnan itseaiheutettuja poikkeustiloja. Keskeistä näiden luentojen sisällöissä on taiteilijoiden monialainen yhteistyö esimerkiksi tieteen ja humanismin edustajien kanssa. Luentosarja tuo esiin taiteilijan työskentelytapojen muutokset yksilötyöskentelystä ryhmän jäseneksi siten, että taiteellista ajattelua ei kuitenkaan alisteta tieteen tai muun alan palvelijaksi. Monialaisuus tuottaa uusia taiteellisia ratkaisuja, joiden kautta taiteesta tulee kiistämätön toisenlaisen maailman havaitsemien ja ymmärtämisen alue.

Aikaisemmat luennot, kevät 2016

Ulrika Jansson: In search for ARARAT
Lana Čmajčanin: Tailoring the borders
Lukas Marxt
Zack Denfeld: Organisms & Environments: 5 Years of Genomic Gastronomy

Prognostics lecture: Birk Bjørlo, Photo:©Birk Bjørlo