Parhaat kansainväliset professorit

Aalto EE:n tutkinto-ohjelmien opetushenkilökunta on kansainvälisesti ansioitunutta. Sekä Aalto-yliopiston omien että ulkomaisten professorien ja luennoitsijoiden laaja kokemus ja intohimo monialaiseen tutkimukseen tekevät heistä arvokkaita mentoreita opiskelijoille.

Saastamoisen säätiön tuki mahdollistaa alansa kansainvälisesti tunnustettujen professorien vierailun Suomeen. He tuovat osaamisensa opiskelijoiden käyttöön ja samalla tutustuvat opiskelijoihin ja heidän yrityksiinsä. Professorit ovat laajalle verkostoituneita, ja heidän vierailunsa parantaa suomalaisten yritysten ja Suomen tunnettuuden lisäämistä kansainvälisesti.

Säätiön tuella mahdollistetaan muun muassa seuraavien huippuprofessorien pitkäaikainen opetus tutkinto-ohjelmissa.

Professori Khaled Soufani, Kansainvälinen makrotaloustiede
Judge Business School, Cambridge University, Iso-Britannia

 

Professori Jan Barton, Laskentatoimi
Goizueta Business School, Emory University, Yhdysvallat

 

Professori Michael J. Geringer, Kansainvälinen strategia
Center for International Business, Management Department, Ohio University, Yhdysvallat

 

Professori Daniel W. Law, Laskentatoimi
School of Business, Gonzaga University, Yhdysvallat

 

Professori Alex F. DeNoble, Yrityksen sisäinen yrittäjyys
San Diego State University, Lavin Entrepreneurship Center, Yhdysvallat

Kuva: Kimmo Syväri, Aalto EE