Apurahat

Saastamoisen säätiön myöntämät apurahat ovat olleet viime vuosina noin 1,5 – 2,5 miljoonan euron tasolla. Vuosittain tieteelle ja taiteelle jaettavan tuen määrä on kuitenkin jatkuvassa kasvussa.

Tieteen puolella Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ja Taideyliopiston Kuvataideakatemia ovat säätiön suurimpia tuen saajia. Kokonaisvarainkäytöstä tieteen toimijoille kohdistuva on noin 60 %. Vuosien aikana säätiö on mahdollistanut tieteellistä tutkimusta muun muassa bioinformatiikkaan, kantasolututkimukseen, ympäristön muutokseen, biotalouteen ja epilepsiatutkimukseen liittyen. Kuvataiteen ja kaupallisen koulutuksen puolella säätiö on edistänyt kansainvälistymistä ja kansainvälistä verkottumista mahdollistamalla luennoitsija- ja professorivierailuja sekä tukemalla vaihto-ohjelma- ja residenssitoimintaa.

Tieteen lisäksi säätiön tärkeimpiin tehtäviin kuuluu ylläpitää ja kehittää taidekokoelmaa, ja sitä kautta tukea taiteilijoita niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Tukea saavat myös lasten kulttuurihankkeet, valikoidut urheilutoimijat sekä esimerkiksi suomalaiset elokuvantekijät.

Kuva: Jan van Eyck Academy, Valokuvaaja: Werner Mantz Lab, Van Eyck